Penafian & Privasi

Kandungan editorial, grafik, gambar dan video di laman web ini adalah dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia dan tidak boleh disalin atau diguna semula tanpa kebenaran pemilik asal.

Sebagai pemilik berdaftar goli-goli.com segala kandungan atau bahan yang terkandung dalam web ini dan juga nama goli-goli.com tidak boleh dipaparkan serta digunakan tanpa kebenaran pihak kami dahulu.

Goli-goli.com tidak akan bertanggungjawab terhadap kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan penggunaan maklumat dalam web ini.

Sekiranya ada pertanyaan mengenai provasi atau hak cipta boleh hubungi kami di admin@goligoli.com